KMO-portefeuille

Tot 30% overheidssteun voor ons advies

Doe een beroep op KoomBana Bay voor professioneel marketing- & communicatieadvies
en krijg tot 30% van de kostprijs terugbetaald via de kmo-portefeuille van de Vlaamse Overheid.

Deze klanten kregen al een professioneel marketing- en communicatieadvies

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid voor financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Als kleine onderneming geniet je 30% steun, als middelgrote onderneming 20% steun. Per jaar bedraagt het maximale steunplafond € 7.500 steun.

Geregistreerd dienstverlener

Enkel wie beroep doet op een geregistreerd dienstverlener maakt aanspraak op de subsidiemaatregel. KoomBana Bay is zo een geregistreerd dienstverlener (registratienummer DV.A219938) voor de dienst advies.

Wens je advies voor je onderneming?

Registratie succesvol verlengd tot 2026

Mede dankzij de hoge evaluatiescores van onze klanten

Wat zeggen klanten over ons en onze resultaten?

Veerle WeenenEvent Travel
Read More
“Sterke kennis inzake communicatie en reissector samen.”
Gerda VandousselaereFrank Devos Reizen
Read More
“De kwaliteit van de aanpak, analyse en adviezen waren uitstekend. En 100% vertrouwd met de toerismesector.”
Benny VandammeVandamme Reizen
Read More
“Aangename samenwerking, helpen steeds meedenken, correcte service volgens de gemaakte afspraken.”
Glenn StevensMira Tours
Read More
“Gaan voor een sterk geïntegreerde aanpak, denken mee met de klant en ontzorgen de klant.”
Previous
Next

Wat houdt advies in?

Een advies is op maat van uw onderneming. Na een grondige analyse van uw huidige situatie brengen we alle mogelijke oplossingen in kaart. Via een gestructureerde en doordachte methodiek, staan we u bij met creatieve suggesties en concrete voorstellen.

We adviseren u meteen over hoe u elke oplossing kunt implementeren. En bezorgen u een schriftelijke leiddraad.

Voorbeelden van gesubsidieerd advies

5 Stappen voor jouw dossier bij de kmo-portefeuille

1.

Intake gesprek
en offerte

Op basis van een eerste intake gesprek formuleren we de adviesvraag en bezorgen we je een offerte.

2.

Overeenkomst en Subsidieaanvraag

Bij bevestiging dien je best meteen je subsidieaanvraag in. Dit moet sowieso ten laatste 14 dagen na aanvang van deze dienstverlening (ons registratienummer: DV.A219938) 

3.

Analyse
en Advies

We hebben een methodiek in 3 stappen uitgewerkt. We beginnen met je actuele situatie in kaart te brengen. Op basis daarvan maken we een adviesvoorstel. Dit bespreken we grondig. En op basis van je feedback finaliseren we dit in een verslag dat je een leidraad biedt voor concrete implementatie.

4.

Subsidiëring en Betaling

Bij de bevestiging van je subsidieaanvraag krijg je een betalingsuitnodiging om jouw deel op een rekening van Sodexo te storten. De Vlaamse Overheid stort op die rekening ook de subsidie.

5.

Evaluatie Dienstverlening

Bij de administratieve afronding van het dossier, dienen we je tot slot ook nog een korte evaluatie te vragen over onze adviesverlening, methodiek en je algemene tevredenheid.

Waarom KoomBana Bay?

Zo helpen we je onderneming vooruit

Als communicatiebureau gespecialiseerd in toerisme kan je een beroep doen op KoomBana Bay als architect van communicatie. Om bijvoorbeeld de kwaliteit van je service en aanbod te verbeteren, een nieuwe productlijn of merknaam te ontwikkelen, nieuwe contactmogelijkheden en communicatiekanalen mogelijk te maken. Of om meer algemeen de koers van jouw onderneming toekomstgericht bij te sturen en opnieuw op scherp te stellen.

Als communicatiebureau focussen we daarbij op alle aspecten van een kmo vanuit marketingoogpunt.

Dergelijke analyse en advies is een occasionele oefening dat als fundament dient voor de marketing- en communicatieaanpak voor de komende jaren. En om je onderneming vooruit te helpen en verder te ontwikkelen. Het is daarbij onze bedoeling om voor jou de bakens uit te zetten en concepten te ontwikkelen waarbinnen je aan de slag kan.

Concreet plan van aanpak

Het resultaat is een concreet advies, concept of plan van aanpak zoals een business model canvas of concreet architectuur- en inrichtingsvoorstel dat als leidraad of kader dient voor de verdere concrete uitwerking, invulling en ongoing communicatie.

Je kan dan zelf met deze leidraad of kader aan de slag of beroep doen op een leverancier voor de concrete ongoing marketing en communicatie.

We kunnen ook voor jou de zaken implementeren of operationele support om je plan in uitvoering te brengen. Dat valt dan niet onder de kmo-portefeuille. Maar het voordeel van de leidraad en het gecreëerde framework is dat iedereen kostenefficiënt aan de slag kan om op een herkenbare en coherente manier naar klanten te communiceren.

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?​

Met deze checklist ontdek je of je een beroep kan doen op de kmo-portefeuille:

  1. Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
  2. Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
  3. Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
  4. U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
  5. Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Vijf keer ja? Registreer je op de vlaio website en vraag je subsidie aan.

Kmo-portefeuille: onze registratie als dienstverlener is verlengd

De Vlaamse overheid verlengde ons statuut van geregistreerd dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Wat betekent dat voor jouw reisonderneming? …

Benieuwd wat voor jou de beste aanpak is?