Disclaimer

KoomBana Bay bvba is een marketing-communicatiebureau gespecialiseerd in toerisme.

Contactgegevens KoomBana Bay bvba:
Karel de Stoutestraat 17
B – 9000 Gent
E-mail contact:
axel@koombanabay.eu
Ondernemingsnummer: BE0549 942 191

Door het raadplegen van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Koombanabay.eu biedt informatie en inspiratie omtrent marketing en communicatie en de diensten van KoomBana Bay bvba.

KoomBana Bay bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. KoomBana Bay bvba kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. KoomBana Bay bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan KoomBana Bay bvba of rechthoudende derden. Alle rechten voorbehouden.

Bij eventuele geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

Privacybeleid
KoomBana Bay hecht veel belang aan uw privacy. De meeste informatie op deze website is raadpleegbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. We verzamelen enkel een beperkt aantal persoonsgegevens wanneer u bestanden download op onze website, een boek aankoopt, zich inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt. Dit blijft doorgaans beperkt tot voornaam, naam en e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden dan in de eerste plaats gebruikt om je in te schrijven op de nieuwsbrief van KoomBana Bay bvba of om je de gevraagde informatie te kunnen verzenden en kunnen verder ook worden gebruikt om: de inhoud van onze website te verbeteren, voor andere direct marketingdoeleinden van KoomBana Bay bvba, voor de verkoop en de promotie van producten en diensten van KoomBana Bay bvba, om marktonderzoek te verrichten. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden van KoomBana Bay bvba die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’.

Je kan steeds eenvoudig uitschrijven uit onze bestanden via onze nieuwsbrieven.

Deze persoonsgegevens worden conform de geldende privacywetgeving verwerkt door KoomBana Bay bvba, die de verantwoordelijke is voor de verwerking.

Het gebruik van cookies
Deze website is gemaakt op basis van WordPress. KoomBana Bay bvba is m.a.w. niet verantwoordelijk voor de gebruikte technologie. Tijdens een bezoek aan de site kunnen mogelijk cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden wat KoomBana Bay bvba betreft niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Wij kunnen evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor de developers van plugins. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Wij gebruiken wel analytics. Zo kunnen we het gebruik van onze website bekijken. Deze informatie is nuttig voor optimalisatie.