Resultaten Gent-o-meter

We hielden een korte rondvraag om te peilen naar:

  • de temperatuur bij Gentse ondernemingen die leven van bezoekers
  • de goesting om de toekomst in handen te pakken
  • de interesse om de krachten te bundelen met het oog op een relance
We sprongen ook letterlijk vele uren op onze fiets om persoonlijk te zien en horen wat er leeft bij collega-ondernemers in onze stad.

Hieronder een korte samenvatting van de talrijke feedback die we mochten ontvangen.

Hoe hoog is de temperatuur in Gentse ondernemingen?

55 %

Houdt het hoofd koel

27 %

Heeft toch wel wat stress

18 %

Op zoek naar oplossingen

Wat hopen Gentse ondernemers het komende jaar te realiseren?

Enkele Gentse ondernemers aan het woord:

We hopen in eerste instantie te kunnen overleven en spoedig de draad terug op te pikken.

Een nieuwe activiteit starten om te diversifiëren ...

Opportuniteit gebruiken om nieuwe afzetkanalen aan te boren ...

Een boost te bereiken met onze nieuwe website zodat er toch wat extra inkomsten binnenkomen.

Als Covid-19 achter de rug is, terug exponentieel groeien. Ik geloof heel sterk in mijn product en in de toekomst ervan.

Een nieuwe dienst toevoegen aan mijn aanbod, specifiek op de Vlamingen gericht.

Heropbouw bereik via o.a. digitale communicatie

Het valt op, het merendeel van de Gentse ondernemingen is …

Niet van plan om bij de pakken te blijven zitten

Velen geloven duidelijk in de kracht van ondernemen om al doende te leren. Door te diversifiëren, nieuwe diensten/producten/activiteiten/website te ontwikkelen van zodra het kan, om toch wat extra of nieuwe inkomsten te generen. En in 2021 terug op te bouwen.
 
Het is goed om te zien dat de toekomst in handen genomen wordt en de meesten geen heil van hogerhand verwachten.

Geloof je in het bundelen van krachten met Gentse collega-ondernemers?

61 %

Ja

35 %

Misschien

4 %

Nee

Velen geloven niet alleen in de kracht van ondernemen, maar ook in samenwerking, of toch onder bepaalde voorwaarden. 

Laten we dan ook de handen in mekaar slaan en onze energie en middelen bundelen.

Om meteen aan een geuite bezorgdheid tegemoet te komen, hebben we een concreet voorstel ontwikkeld dat vrij snel gerealiseerd kan worden. 

Als 20 partners mee aan boord willen, kunnen we beginnen stappen. Uiteraard zullen we het project verder verfijnen in samenspraak met de betrokken partijen. Maar met een concrete voorzet hopen we alvast de krijtlijnen van het speelveld duidelijk te maken.

Gezocht: 20 enthousiaste ondernemers

We zoeken 20 enthousiaste ondernemers met goesting in de toekomst, die het speelveld durven betreden om samen verder onze weg te maken.

 
We staan uiteraard ook altijd open voor tips, bedenkingen, suggesties … Laten we beginnen stappen en het project samen ongoing verder uitwerken.